Nieuws

Modeldocumenten balans- en liquiditeitstest

06-04-2020

U hebt ongetwijfeld te maken met de balans- en liquiditeitstest bij de opmaak van de balansen 2019. 
 
Deze testen zijn niet altijd eenvoudig :

  • Soms zijn er specifieke punten waarmee rekening dient gehouden zoals herwaarderingsmeerwaarden, belastinglatenties op belastingvrije...

Lees meer

Uitnodiging seminarie: Hoe bereid ik mijn BV(BA) voor op 2020?

06-11-2019

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. In het zog van het nieuwe WVV werd zowel het Wetboek van Inkomstenbelasting als de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast.
 
Tijdens dit seminarie staan we uitgebreid stil bij de fiscale implicaties van het nieuwe WVV. We gaan na hoe er...

Lees meer

De hernieuwde innovatieaftrek: opportuniteiten voor de Belgische KMO

06-11-2019

Sinds jaar en dag poogt de Belgische wetgever (grote) ondernemingen ervan te overtuigen om zich in België te vestigen door in te zetten op een fiscaal gunstige behandeling van inkomsten uit innovatie. Eén van deze maatregelen was historisch de Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten die van toepassing was vanaf aanslagjaar 2008. De aftrek voor octrooi-...

Lees meer

Waardering vruchtgebruik: Fiscus gooit methode Ruysseveldt definitief overboord – wat nu?

12-03-2018
De voorbije weken is er heel wat inkt gevloeid over de jongste omwenteling inzake de waardering van vruchtgebruik. Verschillende media meldden dat vruchtgebruikstructuren voortaan strenger zouden worden beoordeeld. Ook vruchtgebruiken die in het verleden werden gevestigd, zouden in de vuurlinie terecht kunnen komen. Betekent dit het einde van het recht...

Lees meer

Verhuur van onroerend goed anno 2018: met of zonder BTW?

31-01-2018

In het zomerakkoord werd een veelbesproken optioneel btw-systeem voorzien met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Hierbij zou de verhuurder de mogelijkheid krijgen om btw aan te rekenen op de verhuur van onroerende goederen wanneer de huurder het pand hoofdzakelijk voor btw-activiteiten zou gebruiken. Dit systeem zou dan onmiddellijk...

Lees meer

Actiepunten naar aanleiding van het zomerakkoord

17-11-2017

Over het zomerakkoord hebt u ongetwijfeld al veel gehoord. Nu de eerste ontwerpteksten beschikbaar zijn, geven wij u graag 4 concrete tips mee, naar aanleiding van enkele geplande wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Lees meer

Voor de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kan de (kmo)-werkgever een vrijstelling van sociale bijdragen voor onbepaalde duur genieten.

Levenslange vrijstelling patronale RSZ op groepsniveau?

04-10-2016

De taxshift-wet van 26 december 2015 bevat, zoals bekend, verschillende maatregelen waarmee de regering een verlaging van de lasten op arbeid wil realiseren. In het licht hiervan werden vanaf 1 januari 2016 de bestaande doelgroepverminderingen voor de eerste aanwervingen versterkt en uitgebreid.

Lees meer