Nieuws

Voor de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kan de (kmo)-werkgever een vrijstelling van sociale bijdragen voor onbepaalde duur genieten.

Levenslange vrijstelling patronale RSZ op groepsniveau?

04-10-2016

De taxshift-wet van 26 december 2015 bevat, zoals bekend, verschillende maatregelen waarmee de regering een verlaging van de lasten op arbeid wil realiseren. In het licht hiervan werden vanaf 1 januari 2016 de bestaande doelgroepverminderingen voor de eerste aanwervingen versterkt en uitgebreid.

Lees meer

Wij zijn verhuisd

11-04-2016

Wij verwelkomen u graag vanaf heden in onze nieuwe kantoren, gelegen te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem.

Grote of kleine vennootschap?

Wanneer is een vennootschap voortaan groot?

10-03-2016

De definitie “kleine vennootschap” werd vanaf 2016 gewijzigd, waardoor heel wat meer vennootschappen voortaan klein zullen zijn. De gewijzigde definitie heeft ook fiscale gevolgen, gezien bepaalde fiscale voordelen voorbehouden zijn aan kleine vennootschappen.

Lees meer

Sterke daling fiscaal break-even punt

Sterke daling van het fiscaal break-even punt van een vennootschap

09-11-2015

Los van andere redenen is een vennootschap fiscaal terug een stuk interessanter geworden middels het thans permanent systeem van de liquidatiereserve. Ook het vanaf 1 juli 2015 ingevoerde systeem van de tax shelter voor startende ondernemingen dat een aftrek in de personenbelasting toelaat wanneer wordt ingeschreven op nieuwe aandelen van startende...

Lees meer

Overdrachtprijs apotheek

Certam erkend als deskundige voor de controle op de overdrachtprijs van apotheken

07-09-2015

Certam bedrijfsrevisoren is erkend als deskundige voor de controle op de overdrachtprijs van apotheken en dit voor een periode van 5 jaar. 

Lees meer

Een audit heeft wel degelijk zin

25-06-2015

Met deze video willen we het belang van een deskundige audit onderstrepen.

Lees meer