Webinar: Covid-19. Ondernemingen in zwaar weer

Webinar: Covid-19. Ondernemingen in zwaar weer

Op woensdag 29 april en donderdag 30 april organiseert Certam in samenwerking met Lexam een webinar voor cijferberoepers omtrent de impact van Covid-19 op het economische leven en de praktische gevolgen voor boekhouders en accountants.

In ons webinar “Covid-19. Ondernemingen in zwaar weer” wensen we op praktische wijze en vanuit het perspectief van de onderneming zélf te verduidelijken hoe continuïteitsproblemen in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd en gecounterd.

Het spreekt voor zich dat ook op middellange termijn – na het afbouwen van de verschillende steunmaatregelen – de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van de ondernemingen met verhoogde aandacht moet worden opgevolgd, onder meer in het kader van de alarmbelprocedure die vooral bij de BV belangrijke wijzigingen onderging. Daarbij draagt u als boekhouder of accountant een belangrijke verantwoordelijkheid.  Door op het juiste moment de juiste stappen voor te stellen, kan u uw klant daarbij in de richting van continuïteit stuwen. In ons webinar wordt hier dan ook de nodige aandacht aan besteed.

Ten slotte maken we de brug naar het boekhoudkundige en fiscale aspect van de Covid-19 crisis. We staan kort stil bij een aantal fiscale aandachtspunten en geven praktische aanbevelingen over hoe bij de opmaak van de balansen rekening te houden met de impact van Covid-19.

U vindt de slides van presentatie via deze link.