Webinar update: uitstellen algemene vergaderingen (KB nr. 4)

Webinar update: uitstellen algemene vergaderingen (KB nr. 4)

Beste lezer,

Vorige week organiseerden wij het seminarie “Covid-19 – Ondernemingen in zwaar weer”, waar onder andere aandacht was voor de mogelijkheid tot het uitstellen van de algemene vergadering (geregeld in het KB nr. 4 van 9 april 2020 en hierna “KB nr. 4”).

Zoals u wellicht bekend worden de wetgevende initiatieven met de regelmaat van de klok aangepast. Zo ook het KB nr. 4.

Op 28 april 2020 verruimde de wetgever het toepassingsgebied van het KB waardoor het van toepassing is op alle algemene vergaderingen die plaatsvinden in de periode van 1 maart 2020 – 30 juni 2020, of die in diezelfde periode bijeengeroepen worden. Door deze uitbreiding beschikt het bestuursorgaan aldus over een termijn tot 30 juni 2020 (in plaats van 3 mei 2020) om te beslissing om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheden die het KB nr. 4 aanbiedt.

Wij hielden eraan u hiervan op de hoogte te brengen. Indien er zich nog andere wijzigingen voordoen in de loop van de volgende weken, dan hoort u het van ons.